Đạo diễn Shirai Yuusuke - Các anime của đạo diễn Shirai Yuusuke