Đạo diễn Tamago No Kimi - Các anime của đạo diễn Tamago No Kimi