Nhân vật Lelouch Lamperouge - Các anime của nhân vật Lelouch Lamperouge